kinderopvangfonds ga naar de homepage

Werkwijze

Het Kinderopvangfonds zet zich in voor betere ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen in de leeftijd van nul tot en met twaalf jaar. Doel is een optimale opvang- en opvoedingsomgeving voor kinderen door versterking van de samenwerking tussen primair onderwijs, kinderopvang, jeugdwelzijn en zorg en lokale overheden. De afgelopen jaren heeft Het Kinderopvangfonds in uiteenlopende projecten aan deze doelstelling gewerkt. Met Alert4you is de samenwerking gezocht tussen jeugdhulp en kinderopvang. Met Andere Tijden in Opvang en Onderwijs is de basis gelegd voor de ontwikkeling van kindcentra. Pedagogisch PACT  werkte aan een inclusieve pedagogische omgeving door de interprofessionele samenwerking op de werkvloer te stimuleren en te onderzoeken. Kindcentra 2020 heeft het kindcentrum als nieuw concept op de politieke kaart gezet, de toegankelijkheid bepleit en een breed draagvlak onder maatschappelijke organisaties daarvoor ontwikkeld.

PACT voor Kindcentra

Het Kinderopvangfonds wil de beweging voortgekomen uit Pedagogisch PACT  en Kindcentra 2020, die de afgelopen jaren in een versnelling is gekomen, verder ondersteunen met het programma PACT voor Kindcentra. Verschillende partijen is gevraagd om een gezamenlijke  PACT-agenda op te stellen. De partijen in het Platform Kindcentra zullen de PACT voor Kindcentra beweging verder voortzetten.

Innovatie, kennisdeling en samenleving

Het Kinderopvangfonds stimuleert een grote variëteit en een hoge kwaliteit van kinderopvang. Dat doet het fonds voornamelijk door zelf nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Het Kinderopvangfonds ziet drie samenhangende manieren om er invulling aan te geven:

  1. Opzetten van concrete pilots gericht op innovatie rondom een bepaald thema dat de kwaliteit van kinderopvang raakt;
  2. Binnen dit thema kennisdeling stimuleren over de optimale opvang- en opvoedingsomgeving voor kinderen;
  3. Ontplooien van initiatieven die bijdragen aan het maatschappelijk debat of de maatschappelijke beweging in relatie tot dit thema.

Beleidsplan 2023

In het beleidsplan 2023 leest u welke afrondende activiteiten in 2023 centraal staan. Download het beleidsplan 2023 (pdf, 824 kB)

meisje met klei

“Bij alle thema's kennen we eenzelfde werkwijze. Vanuit concrete, innovatieve pilots wordt kennisdeling georganiseerd en vervolgens een maatschappelijke beweging aangejaagd."