kinderopvangfonds ga naar de homepage

Integrale ondersteuning kinderopvang vluchtelingenpeuters

Het Consortium Vluchtelingenpeuters dat bestaat uit Sociaal Werk Nederland, Pharos, het NJi en Sardes wil concrete handvatten  bieden voor de (educatieve) opvang en ondersteuning van vluchtelingenpeuters en hun ouders om zo een bijdrage te leveren aan een goede start voor vluchtelingenpeuters en hun ouders in Nederland.
Met hulp van Het Kinderopvangfonds heeft het Consortium vier praktische brochures geschreven voor kinderopvangorganisaties die opvang bieden aan jonge vluchtelingenkinderen. Deze handreikingen zijn in samenwerking met het werkveld ontwikkeld tijdens regionale bijeenkomsten en pilots.

De brochures zijn ook informatief voor andere professionals en vrijwilligers die werken met deze kinderen en hun ouders: in onderwijs, wijk- en jeugdteams, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en gemeenten.

De reeks 'Vluchtelingenkinderen in de kinderopvang' bestaat uit vier brochures: Download de brochures

  1. Anderstaligheid en opvallend gedrag bij kinderen
  2. Achtergrond vluchtelingenkinderen
  3. Ouderbetrokkenheid
  4. Deskundigheidsbevordering

De brochures zijn ook gratis te downloaden via de websites van de vier consortiumpartners.