kinderopvangfonds ga naar de homepage

Democratisch burgerschap

Binnen de kinderopvang in Nederland is expliciete aandacht voor ‘democratisch samenleven’ nog niet vanzelfsprekend, al liggen er aanknopingspunten verscholen in de opvoedingsdoelen zoals die in de Wet Kinderopvang (2005) gesteld zijn. Heel veel gebeurt door het nastreven van deze doelen al impliciet, maar dit wordt zelden expliciet gemaakt en in relatie tot een bredere context of in het perspectief van burgerschapsvorming geplaatst. De opvoedingsdoelen voor de kinderopvang richten zich vooral op de individuele en autonome ontwikkeling van het jonge kind. Het Kinderopvangfonds verkent de mogelijkheden om daarnaast de notie toe te voegen dat kinderen een rol spelen in de maatschappij, hoe jong ze ook zijn. Het Kinderopvangfonds denkt dat de kinderopvang op deze wijze niet alleen verbindend kan zijn, maar ook een overbruggende functie in de samenleving kan vervullen.

Het Kinderopvangfonds ondersteunt het promotieonderzoek van mevrouw C.B. Eijkholt naar de invloed van democratisch burgerschap op organisatie, pedagogisch handelen door de PM-er, kind en ouder. Innovatief aan dit onderzoeksproject is dat de stem van jonge kinderen nadrukkelijk meegewogen wordt in ontwerp, opzet, meting en resultaten.

Contactpersoon

Christel Eijkholt, c.eijkholt@hetkinderopvangfonds.nl